کیت استخراج نوکلئیک اسید مغناطیسی

کیت استخراج نوکلئیک اسید - مغناطیسی

کیت استخراج نوکلئیک اسید بر پایه فناوری نانو، استخراج نوکلئیک اسیدها را با سرعت بالا و کیفیت بالا انجام می‌دهد. در این کیت ابتدا بافت اطراف سلول باز شده و نوکلئیک اسید به نانو بیدهای مغناطیسی متصل می‌شود. سپس نانو بیدها توسط یک آهن ربا از باقی محلول جدا شده و توسط محلول شست و شو تمیز شده و در مرحله بعد نوکلئیک اسید خالص از نانو بیدها جدا می‌گردد.

مزایا

 • سرعت بالا
 • کیفیت بالا
 • درجه خلوص بالا
 • انجام فرایند توسط ماشین و در نتیجه سهولت بالا
 • تمیز بودن فرایند و ایمنی بالا
 • استفاده برای انواع نمونه‌های ویروس، میکروب، خون و …

نگهداری

 • تا 12 ماه بعد از ساخت پایدار بوده و در دمای اتاق قابل اجراست.

محتویات کیت

 • بافرهای لیزکننده
 • بافرهای شستشو
 • بافرهای جدا کننده
 • بید مغناطیسی

دفترچه این محصول را از اینجا دریافت نمایید.

کاتالوگ این محصول را از اینجا دریافت نمایید.