استفاده از perovskite بعنوان نسل آینده ابزارهای الکترونیکی

استفاده از perovskite بعنوان نسل آینده ابزارهای الکترونیکی

وقتی نیمه رساناها رو به صورت نانوذره بسازیم، به نام کوانتوم دات یا نقاط کوانتمی شناخته می‌شوند. این نانو ذره‌ها از چند هزار ذره تشکیل شده‌اند. به خاطر تعداد نسبتا کم مولکول ها در این نانوذرات، آنها خواصی مابین خواص مولکولی و خواص توده بزرگ ترکیب را دارا هستند. با تغییر سایز و شکل این نانوذرات، خواص الکترونی و نوری آنها تغییر پیدا میکند و از این طریق میتوان خواص آنها را تنظیم کرد.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی کنترل این پارامترها در سنتز نانوذرات راحت تر شده است به همین دلیل استفاده‌های آین ترکیبات به سرعت در صنایع رایج شده است. از کاربرد های حال حاضر این ترکیبات میتوان به لیزر‌ها LED ها و تلویزیون‌های بر پایه نقاط کوانتمی اشاره کرد.

اما در عمل وجود مشکلی در این نانوذرات سبب کاهش کارایی آنان می‌شود. وقتی که این مواد نور را جذب می‌کنند، برانگیختته شده و سپس در برگشت نوری از خود گسیل می‌دهند و به حالت پایه بر می‌گردند. در نانوذرات پدیده‌های مختلف کوانتمی سبب تاخیر در گسیل نور می‌شوند. که به این تاخیر در بازنشر فوتون dark state گویند و در صورت نشر سریع آن bright state نامیده می‌شوند. اخیرا محققان پژوهشگاه شیمی و فیزیک دانشگاه کامپیناس نوع جدیدی از این ترکیبات را بر پایه perovskite ساخته‌اند که این تاخیر را کاهش می‌دهد. آنها دریافتند که سطح انرژی bright به سه قسمت (سطح) تقسیم شده که الکترون برانگیخته در برگشت از مسیر‌های مختلفی به حالت پایه برمی‌گردد. جزئیات این پژوهش در نشریه Science Advances منتشر شده است.

منبع

مقالات مرتبط