کیت دارورسانی هدفمند با نانوذرات مغناطیسی

کیت دارورسانی هدفمند با نانوذرات مغناطیسی

با کیت دارورسانی هدفمند با نانوذرات مغناطیسی نه تنها با مبانی سنتز نانوذرات مغناطیسی آشنا می‌شوید، بلکه یاد می‌گیرید که چگونه می‌توان یک سامانه دارورسانی پرکاربرد را با حداقل تجهیزات و در سریع‌ترین زمان در منزل یا کلاس درس سنتز و بررسی کرد.

این کیت از مجموعه کیت‌های آموزشی پروفسور قطره جهت آموزش مبانی نانوفنآوری در قالب قطرات می باشد.

منبع

مقالات مرتبط