کیت‌های استخراج و جداسازی DNA/RNA برپایه‌ی بیدهای مغناطیسی

کیت‌های استخراج و جداسازی DNA/RNA برپایه‌ی بیدهای مغناطیسی

امروزه با پیشرفت نانوتکنولوژی بیدهای مغناطیسی به عنوان یک ابزار قدرتمند در حوزه‌ی پزشکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. ‌ ‌با طراحی هوشمند و اختصاصی بیدهای مغناطیسی برای هر لیگاند، زمینه مناسبی برای جداسازی و خالص‌سازی سلول‌ها، پروتئین‌ها، اسیدهای نوکلئیک و بیومولکول‌های دیگر با کارایی بسیار بالا فراهم شده است. در حقیقت این تکنولوژی انقلاب عظیمی در حوزه‌ی #بیولوژی فراهم کرده است. ‌در روش استخراج RNA ویروسی به واسطه بیدهای مغناطیسی که در حال حاضر بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند، نانو بیدهای مغناطیسی بر اساس طراحی خاص خود، با حساسیت و اختصاصیت بسیار بالا به مولکول‌های اسید نوکلئیک هدف متصل می‌شوند و توسط یک جداکننده مناسب نمونه جمع‌آوری شده و در نهایت RNA هدف در محلول مناسب آزاد می‌شود. ‌ ‌بنابراین، استخراج RNA توسط این تکنولوژی با خلوص و سرعت بالا، برای امر تشخیص بیماری‌های عفونی بسیار مناسب است.

مقالات مرتبط