پگ دی استیک اسید

پگ دی استیک اسید یا COOH-PEG-COOH، مشتقاتی از پلی اتیلن گلیکول (PEG) بوده که در ابتدا و انتهای آن واحد اسیدی کربوکسیلیکی اضافه شده است. با توجه طول زنجیره پلیمر، انواع محتلفی از این ترکیب ساخته میشود. این ترکیبات معمولا برای ویرایش پروتئین‌ها، پپتیدها و ترکیباتی که حاوی گروه آمینی و یا گروه هایی که با عامل های اسیدی واکنش میدهند، کاربرد دارند. آنها میتوانند سبب افزایش حلالیت و پایداری پپتیدها و پروتئین‌ها شوند.

کاربردها

  • تحقیقات دارویی
  • رهایش کنترل شده دارو
  • نانوتکنولوژی
  • کشت سلولی

و موارد دیگر که عمدتا مربوط به حوزه بیوتکنولوژی می باشد.