بیدهای با پوشش آمینی

بیدهای با پوشش آمینی

اخیرا تحقیقات زیادی در خصوص بکارگیری بیدهای مغناطیسی در بیولوژی صورت گرفته است؛ از آزمایشات سلولی و خالص سازی DNA تا مطالعات مربوط به شناسایی بیماری ها و حتی درمان آنها.

بیدهای مغناطیسی کاربرد وسیعی در استخراج نوکلئیک اسیدها و همپنین سنسورها دارند. این بیدها دارای پوشش مختلفی روی سطح هستند که خواص اصلی و کاربرد آنها را مشخص می کند. اندازه این بیدها با اندازه های مختلف جهت کاربردهای متفاوت تولید می شوند. شکل این بیدها در خواص آنها تاثیر گذار بوده وعمدتا کروی یا مکعبی هستند.

بیدهای با پوشش آمینی، نقش بسزایی در جداسازی نوکلئیک اسیدها ایفا می کنند. امین‌بیک این بیدهای مغناطیسی را با هدف استخراج نوکلئیک اسیدها (RNA و DNA) از انواع نمونه های انسانی، حیوانی، ویروسی و گیاهی تولید می کند.

ویژگیها

  • محصول بصورت کاملا یکنواخت دیسپرس شده است
  • مناسب برای استخراج و خالص سازی DNA/RNA است.
  • مناسب برای خالص سازی با سرعت بالا

کاربردها

  • Magnetic DNA/RNA Purification
  • Magnetic Protein Separation
  • Magnetic Antibody Separation
  • Magnetic Cell Isolation