کیت استخراج DNA ژنومیک بر پایه سیلیکا

کیت استخراج DNA ژنومیک بر پایه سیلیکا

مطالعه و بررسی DNA  از مهمترین نیازهای برسی هر بیولوژیست است. که این DNA را میتوان از نمونه‌های مختلف (مانند خون، باکتری و یا هر موجودی) بدست آورد. استخراج این مواد از نمونه‌ها با استفاده از کیت‌های استخراج DNA صورت می‌گیرد. کیت استخراج DNA ژنومیک امین‌بیک قادر به استخراج DNA از هر نمونه ای هست، این کیت کیفیتی برابر با نمونه های خارجی را داراست و کاملا تولید داخلی است.

دفترچه این محصول را از اینجا دریافت نمایید.

کاتالوگ این محصول را از اینجا دریافت نمایید.