کلوئید نانو سیم نقره

نانو سیم نقره

نانو سیم نقره، دسته از ترکیبات نانویی هستند که در تجهیزات الکترونیکی و دستگاه های اپتوالکترونیک کاربرد پیدا کرده اند. از این وسایل میتوان به: سلول های خورشیدی، صفحات لمسی، سنسورها، LED ها و دیود های لیزری اشاره کرد. بهینه کردن ساخت این ابزارها اهمیت زیادی دارد. یکی از این روشهای بهبود این دستگاها استفاده از نانو سیم‌های نقره (AgNWs) است. این نانو سیم ها که در واقع نانو موادهای تک بعدی هستند، خواص عالی هدایت الکتریکی و گرمایی نقره را همراه خواص نانویی بودن آنرا همراه دارند. انعطاف پذیری بالا، خمش بالا، هدایت الکتریکی عالی و شفافیت از مهمترین ویژگی های نانو سیم های نقره است.

روش ساخت

روش های ساخت این نانو سیم ها در 4 دسته قرار میگیرد:

1) استفاده از قالب های کمکی: در این روش با استفاده از قالب های سخت مانند سیلیکا یا آلومینای متخلخل، نانولوله های کربنی و یا قالب های نرم مانند DNA و پروتئین استفاده میشود.

2) روش های الکتروشیمی: در این روش با واکنش کاهش الکتروشیمیایی نانو سیم ساخته میشود. در این روش میتوان نازکترین و بلند ترین نانو سیم را تولید کرد. اما برای تولید انبوه بدلیل پیچیدگی ها و گران بودن روش مناسب نیست.

3) روش شیمیایی در فاز محلول: در این روش نانو سیم ها با واکنش اکسایشی کاهشی در فاز مایع و در حضور پایدار کننده، تهیه میشوند. خلوص بالا از مزیت های این روش هست.

4) روش Polyol: یکی از رایج ترین روش های ساخت این ترکیبات با بازده بالاست. در این روش ابتدا هسته هایی از نقره یا پلاتین ایجاد شده و سپس نانو لوله از آن رشد داده میشود.

کاربردها

 • Touch screens for smartphones, tablets, and wearable electronics
 • Solar cells, solar panels, thin film photovoltaics
 • Light-emitting diodes (LEDs), OLED devices, OLED lighting
 • Liquid crystal displays
 • Flexible displays
 • E-Paper
 • Fillers for high performance conductive adhesives
 • Surface enhanced spectroscopy (SERS)
 • Sensors and detectors
 • Air and water purification
 • Medical imaging
 • Antimicrobial applications (e.g., bandages, coatings for medical devices, antibacterial fabrics)
 • Catalysts
 • EMI shielding films and paints
 • Optical limiters
 • Flexible antennas
 • Waveguides
 • Compact logic gates

ویژگیهای محصول

 • نانو سیم‌های امین‌بیک دارای ضخامتی تقریبی 60 نانومتر و طول حدود 10 میکرون را دارا هستند.
 • دیسپرس شده در اتانول و ایزوپروپانول
 • در غلظت های 5، 10، 20، 30 و 50 mg/ml وجود دارند.