رک مغناطیسی مگبیک

رک مغناطیسی مگبیک

رک مغناطیسی وسیله ای است که در فرایند استخراج کیت های مغناطیسی مورد استفاده قرار میگیرند. در دو اندازه 6 و 12 تایی ساخته شده اند.