کلوئید دی اکسید سلیسیوم

دی اکسید سلیسیوم

این ذرات شگفت انگیز جذاب و دارای خواص منحصر به فرد هستند: آنها به طور گسترده‌ای به عنوان ماده جایگزین برای رنگ‌های آلی تجاری استفاده می‌شوند، کاربردهای دیگری از جمله ساطع نور و تصویربرداری زیستی نسبت به سیلیکون ترجیح داده می‌شوند زیرا از دارای هزینه کم ، سمیت کمتری دارند.به  طور کلی نانو ذرات سیلیکا یک جایگزین ایمن، ارزان و فراوان برای فنواری های نوین است که حاوی فلزات سنگین مانند سرب و کادمیوم است که کمیاب و سمی هستند.

امین‌بیک نانو ذرات سیلیکونی خالص و با کیفیت بالا با توزیع یکسان اندازه ذرات و سطح ویژه زیاد تولید می‌کند. کاربردهای بالقوه نانو ذرات سیلیکا گسترده و متنوع است و شامل تولید نیمه هادی، دستگاه‌های مختلف، نانوکامپوزیت‌هایی با ضریب شکست بالا و دارای کاربردهای پزشکی است. امین‌بیک در توسعه و سنتز نانوذرات سیلیکا زیست سازگار که به‌طور ایده‌آل برای تصویربرداری زیستی، انرژی و سایر کاربردها مناسب است، یبه عنوان یک تولید کننده جهانی است. مواد برتر ما با استفاده از روش‌های انحصاری تولید می‌شوند که کیفیت مطلوبی تولید می‌کنند. نانوذرات سیلیکا ما دارای توزیع اندازه یکسان و خلوص بالا هستند.

کاربردها

  1. مواد آند در باتری لیتیوم یون (LIB)
  2. دارای برچسب فلورسنت و زیست پزشکی
  3. نیمه هادی و فتوولتائیک خورشیدی
  4. روکش‌های نسوز
  5. مواد روان کننده

منابع

  1. Mitran, Raul−Augustin; Berger, Daniela; Munteanu, Cornel; Matei, Cristian (2015). “Evaluation of Different Mesoporous Silica Supports for Energy Storage in Shape-Stabilized Phase Change Materials with Dual Thermal Responses”. The Journal of Physical Chemistry C. 119 (27): 15177–15184.

Mellaerts, Randy; Aerts, Caroline A.; Humbeeck, Jan Van; Augustijns, Patrick; Den Mooter, Guy Van; Martens, Johan A. (2007). “Enhanced release of itraconazole from ordered mesoporous SBA-15 silica materials”. Chemical Communications (13): 1375–7