جوهر رسانا نقره

جوهر رسانا نقره

الکترونیک چاپی، فناوری جدیدی است که با سرعت خیره کنندهای در حال توسعه است و روند تغییرات آن در سالهای اخیر بسیاری از صنعتگران و مصرفکنندگان را به آینده این فناوری امیدوار کرده است. از پیشرفتهای کثیر این فناوری میتوان به پیشرفت در صنعت الکترونیک اشاره کرد، که موجب سهولت استفاده، انعطافپذیری، کم وزنی و مصرف پایین محصولات میشود. روش چاپ جوهر افشان با جوهرهای رسانا، به عنوان روشی آسان، سریع و در دسترس برای ایجاد مدارات الکترونیکی میباشد.

یکی از مهمترین موادی که در این جوهرها استفاده میشود نانوساختارهای فلزی نقره است که خواص عالی هدایت الکتریکی نقره را همراه با خواص نانویی بودن دربر دارد. از جمله این ساختارها میتوان به نانوسیم نقره اشاره کرد که انعطاف پذیری بالا، خمش مناسب، هدایت الکتریکی عالی و شفافیت از مهمترین ویژگیهای این ترکیبات است. نظر به اینکه میزان رسانایی بیشتر نانوسیم نقره و امکان پوششدهی باالی سطح با توجه به طول آنها وجود دارد، میزان کمتری از آن برای پوشش سطح نیاز است که با توجه به بومی بودن صفر تا صدی سنتز نانوسیمهای نقره در شرکت AMINBIC، هزینه ساخت کمتری خواهد داشت.

شرکت AMINBIC دو نوع جوهر نقره بر پایه آب را ارائه کرده است که یکی بصورت قلم بوده و دیگری بصورت چسب رسانا می باشد و توسط قلم مو اعمال می شود.

کاربردها
 • منسوجات الکترونیکی و لوازم الکترونیکی پوشیدنی
 • آنتنهای سهبعدی و پرینت منسجم
 • لوازم الکترونیکی چاپ سهبعدی
 • قلمهای رسانا
 • مدارهایPCB
 • بیوتکنولوژی
ویژگی های قلم رسانای نقره بر پایه آب
 • چسبندگی مناسب به سطوح مختلف از جمله سطوح سلولزی
 • محلول در آب (پس از خشک شدن نسبت به رطوبت مقاوم می باشد)
 • مقاومت 1 الی 5 اهم به ازای هر سانتیمتر بر روی کاغذ
 • خشک شدن در حدود 3 دقیقه
ویژگی های جوهر رسانای نقره بر پایه آب
 • چسبندگی به سطوح مختلف از جمله سطوح سلولزی و فیبر مدار چاپی (PCB)
 • محلول در آب (پس از خشک شدن نسبت به رطوبت مقاوم می باشد)
 • مقاومت 0.5 الی 2 اهم در طول 1 سانتیمتر و عرض 1 سانتیمتر
 • خشک شدن در حدود 5 دقیقه
بیشتر بدانید

جوهر رسانا

جوهرهای رسانا و لوازم الکترونیکی انعطاف‌ پذیر