تیتانیوم دی اکسید

نانومواد تیتانیوم(IV) دی اکسید ، که سازگار با محیط زیست هستند، ممکن است کاربردهایی را در حسگرهای زیستی نوری پیدا کنند.تیتانیوم دی اکسید (TiO2 ، تیتانیا) یکی از مهم‌ترین موادی است که دارای کاربردهای مهم مختلفی از قبیل تصفیه آب و هوا، مواد خود تمیز شونده و سلولهای فتوولتائیک است. TiO2 یک نیمه هادی نوع n است که دارای یک باندگپ بزرگ است (3.2eV برای آناتاز و 3.0eV برای روتایل). فیلم‌های نازک TiO2 با منگنز امروزه کاربرد وسیعی دارد. لایه‌های نازک تیتانیوم دی اکسید (TiO2) بر روی لایه‌های مختلف با استفاده از یک روش پوشش غوطه وری سل-ژل ساده انجام میشود. این مواد دارای کاربردهای مختلف فوتوکاتالیستی است که در آن می توان به دو شکل استفاده کرد، یعنی به عنوان ذرات بسیار پراکنده روی مواد  متخلخل و  یا به عنوان مایعات معلق در محیط مایع.

منابع

  1. Völz, Hans G.; Kischkewitz, Jürgen; Woditsch, Peter; Westerhaus, Axel; Griebler, Wolf-Dieter; De Liedekerke, Marcel; Buxbaum, Gunter; Printzen, Helmut; Mansmann, Manfred; et al. (2000). “Pigments, Inorganic”. Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. p. 52.
  2. Baldini, Edoardo (2017). “strongly bound Excitons in Anatase TiO2 single Crystal and Nanoparticles”. Nature Communications. 8 (1): 13.