بید مغناطیسی با پوشش سیلانول

بید مغناطیسی با پوشش سیلانول

اخیرا تحقیقات زیادی برروی بکارگیری بیدهای مغناطیسی در بیولوژی صورت گرفته است؛ از آزمایشات سلولی و خالص سازی DNA تا مطالعات مربوط به شناسایی بیماری ها و حتی درمان آنها.

بید مغناطیسی جزو دسته ای از ذرات بوده که کاربرد وسیعی در استخراج نوکلئیک اسیدها و همپنین سنسورها دارند. این ذرات در واقع مواد مغناطیسی (مانند اکسید آهن مغناطیسی) بوده که پوشش‌های مختلفی بر روی آن قرار میگیرد که خواص اصلی و کاربرد آنها را مشخص می کند. اندازه این بیدها از قطر چند صد نانومتر شروع شده و تا چندین میکرومتر امتداد می یابند. شکل این ذرات در خواص آنها تاثیر گذار بوده وعمدتا کروی یا مکعبی هستند.

بیدهای مغناطیسی با پوشش سیلانول را میتوان از روشهای مختلفی تهیه نمود که در هر کدام میتوان اندازه و شکل آنها را در مسیر سنتز، تنظیم نمود. اندازه این بیدها در خواص آنها تاثیر بسزایی دارد.

پوشش سیلانول به پیوند گونه‌های هدف به بید نقش بسزایی دارند. شرکت روناش تکنولوژی پارس این بیدهای مغناطیسی را با هدف استخراج نوکلئیک اسیدها (RNA و DNA) از انواع نمونه های انسانی، حیوانی و ویروسی، تولید میکند.

ویژگیها

  • محصول بصورت کاملا یکنواخت دیسپرس شده است
  • مناسب برای استخراج و خالص سازی DNA/RNA است.
  • مناسب برای خالص سازی با سرعت بالا

کاربردها

  • Magnetic DNA/RNA Purification
  • Magnetic Protein Separation
  • Magnetic Antibody Separation
  • Magnetic Cell Isolation

برای دریافت COA محصول اینجا را کلیک نمایید.