اکسید گرافن

گرافن با توانایی هدایت مقادیر زیادی از گرما و برق همراه با ماهیت انعطاف‌پذیر و سبک وزن خود، بهبود اثر بخشی مواد موجود را آغاز کرده است. اکسید گرافن کاهش یافته را می‌توان از طریق انواع مختلف شیمیایی و الکتروشیمیایی به‌دست آورد. دانشمندان در حال کار بر روی روش‌های موثر برای کاهش اکسید گرافن بوده‌اند با این امید که بتوانند مقادیر زیادی گرافن با کیفیت بالا ایجاد کنند که می‌تواند در عملیات‌های گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که فرآیند تولید اکسید گرافن کاهش یافته هنوز کامل نشده است، اما این ماده در حال ظهور مطمئناً شیوه تجارت رهبران صنعت را در سال‌های آینده شکل خواهد داد. کابردها ساخت گرافن و پلیمرها، تصفیه آب، الکترود باتری قابل شارژ قابل انعطاف، فیلم‌های نوری شفاف، مقالات، سنسورها، نانوحامل‌ها برای کاتالیز فلزات، مواد افزودنی ضد الکترواستاتیک، مواد جذب و پزشکی و غیره

منابع

  1. Vicentini, Nicola, Teresa Gatti, Marco Salerno, Yuriko Suemi Hernandez Gomez, Mattia Bellon, Sasha Gallio, Carla Marega, Francesco Filippini, and Enzo Menna. “Effect of different functionalized carbon nanostructures as fillers on the physical properties of biocompatible poly (l-lactic acid) composites.” Materials Chemistry and Physics214 (2018): 265-276.