کلوئید اکسید گرافن تک لایه

اکسید گرافن تک لایه

گرافن فوق العاده سبک و در عین حال بسیار با دوام ،  همچنین قادر است با مقدار بسیار کمی مواد ، سطح بالایی از برق را هدایت کند. از کاربردهای گرافن می توان به مدارها و خروجی های کوچک الکتریکی ، تجهیزات پزشکی ، سلول های خورشیدی و … اشاره کرد. به دلیل ماهیت انعطاف پذیر ، بسیاری از رهبران صنعت استفاده از گرافن را به عنوان روشی برای اطمینان از ایمنی تجهیزات مختلف خود آغاز کرده اند در حالی که کارایی آن را به خطر نمی اندازند. گرافن تک لایه ثابت کرده است که یک منبع فوق العاده قابل اعتماد است که بسیار مقرون به صرفه است.

 1. یون لیتیوم و باتری نیکل-هیدروژن – به عنوان اجزای رسانای بالا در باتری
 2. ابر خازن ها – معرف های رسانای الکترودهای ابرخازن
 3. کاتالیزور
 4. سلول خورشیدی
 5. تراشه های نیمه هادی گرافن و صنعت نیمه هادی
 6. فیلم گرافن رسان
 7. مواد زیستی
 8. پوشش رسانای شفاف

منابع مورد استفاده امین بیک

 1. Randeniya, Lakshman K., et al. “Harnessing the Influence of Reactive Edges and Defects of Graphene Substrates for Achieving Complete Cycle of Room-Temperature Molecular Sensing.” Small, vol. 9, no. 23, Jan. 2013, pp. 3993–3999.
 2. Zhang, Lv, et al. “A tough graphene nanosheet/Hydroxyapatite composite with improved in vitro biocompatibility.” Carbon, vol. 61, 2013, pp. 105–115.
 3. Li, Yunyong, et al. “Simultaneous Formation of Ultrahigh Surface Area and Three-Dimensional Hierarchical Porous Graphene-Like Networks for Fast and Highly Stable Supercapacitors.” Advanced Materials, vol. 25, no. 17, 2013, pp. 2474–2480.
 4. Xu, Peng, et al. “Synergy among binary (MWNT, SLG) nano-Carbons in polymer nano-Composites: a Raman study.” Nanotechnology, vol. 23, no. 31, 2012, p. 315706.
 5. Loomis, James, and Balaji Panchapakesan. “Dimensional dependence of photomechanical response in carbon nanostructure composites: a case for carbon-Based mixed-Dimensional systems.” Nanotechnology, vol. 23, no. 21, Mar. 2012, p. 215501.
 6. Ip, Alexander C.-F., et al. “Oxidation Level-Dependent Zwitterionic Liposome Adsorption and Rupture by Graphene-Based Materials and Light-Induced Content Release.” Small, vol. 9, no. 7, 2012, pp. 1030–1035.
 7. Xu, Peng, et al. “Load transfer and mechanical properties of chemically reduced graphene reinforcements in polymer composites.” Nanotechnology, vol. 23, no. 50, 2012, p. 505713.
 8. Loomis, James, et al. “Layer dependent mechanical responses of graphene composites to near-Infrared light.” Applied Physics Letters, vol. 100, no. 7, 2012, p. 073108.
 9. Loomis, James, and Balaji Panchapakesan. “Large photocurrents in single layer graphene thin films: effects of diffusion and drift.” Nanotechnology, vol. 23, no. 26, 2012, p. 265203.

Chen, Qi, et al. “Enhanced Hot-Carrier Luminescence in Multilayer Reduced Graphene Oxide Nanospheres.” Scientific Reports, vol. 3, no. 1, 2013.