کلوئید اکسید روی

اکسید روی

از ویژگی‌های این نانوذرات می‌توان به پایداری شیمیایی بالا، قابلیت پایداری در برابر نور اشاره کرد. این ماده در گروه II-VI با انرژی پیوند 60 مگا ولت و پایداری حرارتی مکانیکی بالا در دمای محیط به عنوان یک نیمه هادی طبقه بندی می‌شود.
کاربردها کاتالیزورها، مواد نوری، جاذب‌های UV ، حسگرهای گاز و مواد آرایشی استفاده کرد. در تهیه NaZnSiO3OH ، به عنوان novel chiral framework material که دارای کاربرد بالقوه در تبادل یونی، جذب یا تجزیه است.

منابع

  1. Air-stable inverted flexible polymer solar cells using zinc oxide nanoparticles as an electron selective layer. Hau S, et al. Applied Physics Letters 92(25), 253301-253301, (2008)
  2. “Nanopowder synthesis of zinc oxide via solochemical processing. Vaezi MR and Sadrnezhaad SK Materials & Design 28(2), 515-519, (2007)
  3. Efficient hybrid solar cells from zinc oxide nanoparticles and a conjugated polymer. Beek WJE, et al. Advanced Materials 16(12), 1009-1013, (2004)
  4. Simultaneous doping of aluminum and fluorine on zinc oxide nanopowder using a low-cost soft chemical route Saravanakumar K, et al. Materials Letters 65(14), 2278-2280, (2011)