اکسیدگرافن کاهش یافته

گرافن با توانایی هدایت بالا از گرما و برق همراه ب قابلیت انعطاف‌پذیر و سبک وزن بودن خود، بهبود اثر بخشی مواد موجود را آغاز کرده است. اکسید گرافن کاهش یافته را می‌توان از طریق انواع مختلف شیمیایی و الکتروشیمیایی به‌دست آورد. دانشمندان در حال کار بر روی روش‌های موثر برای کاهش اکسید گرافن بوده اند با این امید که بتوانند مقادیر زیادی گرافن با کیفیت بالا ایجاد کنند که می‌تواند در عملیات‌های گسترده مورد استفاده قرار گیرد. در حالی که فرآیند تولید اکسید گرافن کاهش یافته هنوز کامل نشده است، اما این ماده در حال ظهور مطمئناً شیوه تجارت رهبران صنعت را در سال‌های آینده شکل خواهد داد.

کاربردها

ساخت گرافن و پلیمرها، تصفیه آب، الکترود باتری قابل شارژ قابل انعطاف، فیلم‌های نوری شفاف، سنسورها، نانوحامل‌ها برای کاتالیز فلزات ، مواد افزودنی ضد الکترواستاتیک ، مواد جاذب و پزشکی و غیره

منابع

  1. Vicentini, Nicola, Teresa Gatti, Marco Salerno, Yuriko Suemi Hernandez Gomez, Mattia Bellon, Sasha Gallio, Carla Marega, Francesco Filippini, and Enzo Menna. “Effect of different functionalized carbon nanostructures as fillers on the physical properties of biocompatible poly (l-lactic acid) composites.” Materials Chemistry and Physics 214 (2018): 265-276.