گواهینامه‌ها و مجوزها

روناش تکنولوژی پارس بر اساس استانداردها و مجوزهای صادره از مراجع ذیصلاح بهترین‌ها را ارائه می دهد.

1400

پروانه ساخت

پروانه تولید کیت استخراج نوکلئیک اسید

ایران، اداره کل تجهیزات پزشکی

1400

ایزو 13485:2016

گواهی سیستم مدیریت کیفیت

شبکه صدور گواهینامه بین المللی، IQNET

1401

گواهی نانو مقیاس

کیت استخراج مغناطیسی RNA ویروسی بر پایه نانوذرات

ایران، کارگروه ارزیابی محصولات نانو